1. Đảng ủy
  • Vũ Văn Hùng

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0989837522

  • Khổng Văn Hữu

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0912135494

  Hội đồng nhân dân
  • Vũ Văn Hùng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0989837522

  • Vũ Hùng Cường

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0904440236

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn Trường

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0902197327

   • Vũ Hải Đăng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND Xã

    SĐT: 0989998067

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Văn Minh

     Chức vụ: Cán bộ tư pháp xã

     SĐT: 0913361885

    • Vũ Quốc Chính

     Chức vụ: Cán bộ tư pháp 2

     SĐT: 0934242207

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Vũ Thị Hạnh

      Chức vụ: Cán bộ Văn hóa thông tin

      SĐT: 0393293548

     • Vũ Thị Kim Tuyến

      Chức vụ: Cán bộ LĐTBXH

      SĐT: 0978221000

     1. Công an xã
      • Vũ Tiến Thành

       Chức vụ: Trưởng Công An xã

       SĐT: 0972055137

      • Trương Văn Giáp

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

       SĐT: 0971010209

      • Vũ Thị Thu Huyền

       Chức vụ: CAV

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Đặng Văn Hùng

       Chức vụ: công chức tài nguyên môi trường

       SĐT: 0975114100

      • Phạm Thị Thúy

       Chức vụ: Công chức giao thông công thương

       SĐT: 0584964714

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Hà Thị Hoa

       Chức vụ: Cán bộ Văn phòng – Thống kê

       SĐT: 0868518085

     4. Trạm y tế xã
      • Đặng Văn Huynh

       Chức vụ: Trưởng trạm Y tế

       SĐT: 0372961674

      • Vũ Thị Diệu Huế

       Chức vụ: Phó trạm y tế

     5. BCH quân sự xã
      • Vũ Văn Quý

       Chức vụ: Trưởng Ban Quân sự xã

       SĐT: 0945832936

      • Vũ Quốc Chính

       Chức vụ: Phó trưởng ban Quân sự xã

       SĐT: 0934242207

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Vũ Văn Đông

       Chức vụ: Cán bộ TC-KT

       SĐT: 0904640628

      • Trần Thị Dịu

       Chức vụ: Cán bộ TC - KH

       SĐT: 0978695636

   2. Thôn Lê Lợi 1
    • Vũ Tiến Thoại

     Chức vụ: Bí thư chi bộ - Tban CTMT

     SĐT: 0934517535

    • Vũ Quốc Doanh

     Chức vụ: Phó BT chi bộ - Trưởng thôn

     SĐT: 0935001679

    • Vũ Thị Dung

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0372960083

    1. Thôn Lê Lợi 2
     • Vũ Văn Hiền

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Tban CTMT

      SĐT: 0385266169

     • Vũ Văn Lâm

      Chức vụ: Phó BT chi bộ - Trưởng thôn

      SĐT: 0912777211

     • Vũ Văn Minh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0384929205

     • Vũ Thị Bình

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0976136677

    2. Thôn Quang Trung
     • Lê Văn Nam

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Tban CTMT

      SĐT: 0904835090

     • Vũ Văn Thắng

      Chức vụ: Phó BT chi bộ - Trưởng thôn

      SĐT: 0963916340

     • Vũ Tiến Quý

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0374571192

     • Vũ Thị Vẻ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0379446657

    3. Thôn Ký con
     • Vũ Văn Tuấn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Tban CTMT

      SĐT: 0393908698

     • Vũ Văn Quảng

      Chức vụ: Phó BT chi bộ - Trưởng thôn

      SĐT: 0367030295

     • Đặng Thị Thuyết

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0352583125

     • Đặng Thị Phương

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0366991606